Stowarzyszenie "Jawor"

Szukaj

Idź do treści

Ziolowa kraina

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Jawor > Dzialania

Ziołowa kraina
Ziołowa kraina to projekt realizowany w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego "Równać szanse 2014", dzięki umowie zawartej z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. Środki finansowe na realizację grantu pochodzą z Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. W okresie: luty - lipiec 2015 planujemy zorganizować warsztaty fotograficzne, agroturystyczne, dziennikarskie, florystyczne, ogrodnicze. Chcemy ocalić wspomnienia o księdzu Janie Kukawskim, który rozsławił naszą okolicę na całą Polskę. Duchowny zasłynął jako osoba lecząca ludzi ziołami. Efektem końcowym projektu będzie broszura ze wspomnieniami o tym proboszczu. Zachęcamy Państwa do nadsyłania materiałów.


Warunki publikacji materiałów w „Ziołowa Kraina”

1) Materiały własne do publikacji należy przesłać drogą elektroniczną w załączniku na e-mail wtzjaworek@wp.pl (jedna publikacja- jeden plik
w załączniku) oraz w formie papierowej potwierdzonej własnoręcznym podpisem;
2)publikacji przyjmowane są wyłącznie dokumenty w formacie tekstowym;
3) Umieszczenie materiałów w publikacji następuje po otrzymaniu publikacji w wersji elektronicznej i papierowej oraz oświadczeń wymienionych poniżej, a także pooceny merytorycznej przez organizatorów;
4) Przesłanie materiałów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikowanie oraz publikowanie imienia, nazwiska autora, miejsca zamieszkania lub miejsca nauki/pracy, zgody na umieszczanie materiałów na Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ten sposób, aby każdy użytkownik mógł je utrwalić i skopiować;
5) Prawa autorskie do artykułów przesłanych do publikacji należą do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor”. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian edycyjnych w przysłanych materiałach ( np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmiana tytułów, skracanie artykułów);
6) Autor publikacji zgadza się z warunkami publikacji dotyczącymi praw autorskich. Autorzy publikacji ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść publikacji oraz zanaruszeni praw autorskich osób trzecich;
7) Nie pobiera się opłat za publikację;
8) Autorom publikacji nie przysługuje wynagrodzenie;
9) W celu umieszczenia materiałów w publikacji „Ziołowa kraina”, należy dostarczyć podpisane załączniki Nr 1 i Nr 2.

Załączniki do pobrania

Załącznik 1


Załącznik 2


Pełny ekranWsteczPlayDalej

Zapraszamy do zapoznania sie z informacjami o naszych Warsztatach Dziennikarskich i Warsztatach Ogrodniczych na stronie:

Ziołowa Kraina


Powrót do treści | Wróć do menu głównego