Stowarzyszenie "Jawor"

Szukaj

Idź do treści

O projekcie

Projekty POKL

Projekt „Wsparcie wychowanków MOW w Jaworku” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy Nr UDA-POKL.07.02.01-14-030/10-00, zawartej w dniu 20.07.2011r.
Wartość projektu :613.596 z ł.
Okres realizacji :1.08.2011-30.04.2013.
Cele projektu:
Poprawa dostępu do zatrudnienia chłopców w wieku 15-18 lat, w tym:
- określenie predyspozycji zawodowych 30 beneficjentów,
- nabycie kwalifikacji przydatnych m.in. w sektorze budowlanym, gospodarstwie agroturystycznym , rękodzielnictwie.
-rozwinięcie umiejętności i kompetencji miękkich potrzebnych na rynku pracy,
-podniesienie wiedzy uczestników o rynku pracy.
Łącznie planowane jest 1314 godzin szkoleń.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego