Stowarzyszenie "Jawor"

Szukaj

Idź do treści

Pracownie

Warsztat Terapii Zajęciowej

W chwili obecnej placówka Warsztatów Terapii Zajęciowej składa się z pięciu pracowni. Na zajęcia do WTZ uczęszcza obecnie 25 uczestników.

Pracownia Gospodarstwa Domowego

W pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy przygotowują różne posiłki, dbają o higienę osobistą i utrzymanie porządku, obsługują urządzenia kuchenne. Podopieczni rozwijają swoje umiejętności w zakresie samoobsługi, sprawności ogólnej oraz manualnych ćwiczeń dłoni, palców podczas obierania, gotowania, krojenia, zmywania, sprzątania, posługiwania się sprzętami AGD. Zadaniami pracowni gospodarstwa domowego są między innymi: rozwijanie i kształtowanie u podopiecznych procesów poznawczych (pamięci, spostrzegania, myślenia, koncentracji uwagi), wrażliwości estetycznej, rozwijanie twórczości kulinarnej. Wszystkie przepisy potrwa wykonanych na zajęciach kolekcjonujemy w naszej książce kucharskiej. Podopieczni tej pracowni zajmują się również pielęgnacją zieleni.
Pracownia techniczna

W pracowni technicznej uczestnicy doskonalą umiejętności bezpiecznej obsługi narzędzi ręcznych: piły, dłuta, obcęgi, imadła, wyrzynarki, wypalarki, elektronarzędzi (wiertarka, piła tarczowa). Z pomocą instruktora uczestnicy kształtują i utrwalają umiejętności doboru narzędzi do wykonania odpowiedniej czynności, takich jak: bejcowanie, wiercenie otworów, wkręcanie wkrętów i śrub, dokonywanie prostych pomiarów. Uczestnicy wykonują w pracowni technicznej m. in.: ramki na zdjęcia, płaskorzeźby, przedmioty codziennego użytku, drewniane akcesoria kuchenne. Podopieczni tej pracowni to nasze „złote rączki” – dokonują drobnych napraw na terenie WTZ.

Pracownia rękodzieła artystycznego

W pracowni rękodzieła artystycznego prowadzone są stałe zajęcia z zakresu: florystyki, wyrobu biżuterii, kompozycji przestrzennych w szkle (sypanki), haftowanie, aplikacje, wykonywanie kartek świątecznych (z wykorzystaniem technik krawieckich). Podczas zajęć kształtuje się i utrwala następujące umiejętności: posługiwanie się przyborami krawieckimi (igła, nożyczki, naparstek, centymetr krawiecki), szycia ręcznego (ściegami krawieckimi i ozdobnymi), wyszywanie i haftowanie (od ściegów najprostszych do najtrudniejszych), zasady kompozycji kwiatowych i przestrzennych, umiejętność samodzielnej pracy, planowania pracy, radzenia sobie z trudnościami. Codziennie zajęcia w pracowni rozpoczynają się omówieniem tematu pracy, przygotowaniem odpowiednich materiałów i przyborów. Tematyka wykonywanych prac jest różnorodna są to głównie: motywy roślinne i zwierzęce, elementy krajobrazowe, symbolika świąteczna i religijna oraz tematyka dowolna według pomysłu i projektu uczestników pracowni. Uczestnicy pod okiem instruktora zajmują się także prowadzeniem Kroniki WTZ. Najważniejszym chyba jednak efektem kolejnego roku terapii jest stały wzrost poczucia własnej wartości każdego uczestnika, zwiększenie pewności siebie i coraz większa samodzielność w podejmowaniu decyzji.

WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

Pracownia multimedialna

W pracowni multimedialnej zajmujemy się prowadzeniem zajęć mających na celu zapoznanie i przyswojenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem oraz programami użytkowymi będącymi w pracowni. Pracownia ma na celu łamanie oporów uczestników przed korzystaniem z urządzeń biurowych tj. komputera, drukarki, kopiarki, skanera. Uczestnicy za pomocą komputera opracowują teksty dokumentów, ulotki, rysunki w programach graficznych, zaproszenia okolicznościowe. Prowadzone są również zajęcia z biblioterapii, niektórzy poszerzają swoją wiedzą w zakresie języka angielskiego, a także korzystają z różnych programów edukacyjnych w celu pogłębienia swojej wiedzy o świecie. Pracownia multimedialna ma pod opieką zespół wokalny, który występują na różnego rodzaju imprezach integracyjnych. Uczestnicy biorą udział w tworzeniu i prowadzeniu strony internetowej oraz redagowaniu gazetki warsztatowej „Po prostu bądź!”.

Pracownia ceramiczno - plastyczna
W pracowni tej uczestnicy m.in. pracują takimi technikami jak: collage, malowanie na szkle i ceramice, ozdabianie techniką decoupage. Powstają tutaj rzeźby i płaskorzeźby z różnych mas plastycznych, odlewy gipsowe, wyroby z gliny itp. Staramy się, aby jak najwięcej wytworzonych produktów można było zaliczyć do praktycznej sztuki użytkowej. Techniki i materiały dostosowane są do możliwości oraz zainteresowań uczestników. Szczególną uwagę przywiązuje się do rozwijania zdolności manualnych. W tej pracowni powstają dzieła plastyczne, kompozycje płaskie i przestrzenne. Służą one do dekoracji pomieszczeń zarówno w naszej placówce, jaki i poza nią. Wytwory powstałe w tej pracowni pojechały do wielu krajów Europy, m. in.: Cypr, Francja, Włochy, Anglia i Ukraina.

Sala rehabilitacyjna

W sali rehabilitacyjnej, każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Ma to na celu stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych. Ta pracownia zajmuje się również organizowaniem zajęć na świeżym powietrzu.

Idź na górę strony

Powrót do treści | Wróć do menu głównego