Mazowiecka Ekonomia Społeczna

dodane przez pawel
Pierwszy raz po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią i pierwszy raz w formule wyjazdowej, w gościnnych progach Starostwa Powiatowego w Legionowie spotkali się 25 maja br. przedstawiciele Mazowieckiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W imieniu gospodarzy, gości forum, przywitał Artur Stankiewicz, członek legionowskiego zarządu powiatu, a o współpracy z warsztatami terapii zajęciowej na terenie powiatu, opowiedziała Magdalena Jagnyziak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Obraz sytuacji, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej na terenie powiatu legionowskiego osób z niepełnosprawnościami w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej, uzupełniła dyrektor placówki, Dorota Wróbel-Górecka.
Podczas spotkania, uczestnicy forum dyskutowali m.in. o problemach związanych ze standaryzacją funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Niedawno ruszył projekt pilotażowy w tym obszarze, który zakończy się w styczniu 2023 r. Próbuje się w nim określić najważniejsze cele działalności warsztatów, w tym m.in.: kwestie związane ze samostanowieniem uczestników, usamodzielnieniem, aktywizacją społeczną, upowszechnieniem mieszkalnictwa wspomaganego, znoszeniem barier społecznych, ciągłością oferowanego wsparcia oraz przygotowaniem uczestników do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Przedstawiciele mazowieckich wtz-ów przyjęli również stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w ich placówkach, kierując w tej sprawie pismo do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg. Czytamy w nim m.in.: „Mazowieckie Warsztaty Terapii Zajęciowej wyrażają zaniepokojenie sytuacją radykalnych podwyżek cen, niemal w każdej dziedzinie gospodarki, które (…) spowodowały, że i tak już napięte budżety naszych placówek stają się bardzo trudne do realizacji.(…) Wynagradzanie pracownika warsztatu terapii zajęciowej na poziomie najniższej krajowej jest czynnikiem powodującym brak chętnych do pracy w naszych palcówkach i wkrótce spowoduje masowe odejścia pracowników już zatrudnionych. Przy tak niskim poziomie finansowania nie jesteśmy w stanie konkurować z oświatą czy też służbą zdrowia.
Uczestnicy forum, mając na uwadze (…) prawidłowe funkcjonowanie i dalszy rozwój warsztatów, ich standaryzację oraz odpowiedni poziom terapii, zwracają się do rządu, o podjęcie począwszy od 2022 roku działań, mających na celu stały wzrost algorytmu gwarantujący poczucie bezpieczeństwa zarówno dla uczestników, jak i pracowników warsztatów terapii zajęciowej.
Rozmawiano również o pomocy uchodźcom w Ukrainie oraz formach i możliwościach tej pomocy ze strony uczestników warsztatów.

Podobne wpisy