1,5 %

dodane przez pawel

1,5 % +1,5 % + 1,5 % = …. „góra procent”

Apelujemy, abyście Państwo włączyli w kampanię społeczną dotyczącą przekazywania 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Dokonanie 1,5% odpisu nie przyniesie Państwu żadnych strat finansowych ani zysków. Zapłacicie Państwo tyle samo podatku.

Ustawodawca dał jednak wybór (w 1,5%) na co przeznaczone będą Państwa podatki. Sami decydujecie, której z organizacji pozarządowych okażecie pomoc. Pamiętajcie, że 1,5% można przekazać organizacji, która posiada status organizacji pożytku publicznego i znalazła się na liście opublikowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Dzienniku Rządowym „Monitor Polski”. My tutaj jesteśmy.
Krajowy Rejestr Sądowy

Miło nam będzie, jeśli to właśnie naszą organizację obdarzycie Państwo zaufaniem. Przekazując nam 1,5% przyczyniacie się do pełniejszej realizacji celów statutowych.

Jak to zrobić?

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcecie przekazać 1,5 % naliczonego podatku,
2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zestawieniu podatkowym (PIT – 36, PIT – 37, PIT – 28),
3. W zeznaniu należy wpisać pełną nazwę organizacji oraz jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, np:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Jawor” w Jaworku
KRS 0000166743

4. Miło nam będzie, jeśli wyrażą Państwo zgodę na przekazanie nam swych danych osobowych.
5. Pieniądze w Państwa imieniu zostaną nam przekazane przez Urząd Skarbowy.

Serdeczne podziękowania!!!

Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w kampanię społeczną i przekazały nam 1,5 % swojego podatku.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Nr 117/10 środki finansowe zostają przekazane na organizację zajęć rehabilitacyjnych.