SPON Jawor

dodane przez pawel

Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor” w Jaworku powstało w grudniu 2000 roku. Przez pierwsze lata naszej działalności realizowaliśmy program Wczesnej Interwencji skierowany do najmłodszych mieszkańców naszego rejonu. Dzięki temu wiele osób otrzymało specjalistyczną pomoc psychologiczno -pedagogiczno-medyczną. Powstał też nieformalny Klub Przyjaciół Jaworka, skupiający Ludzi Dobrej Woli charytatywnie pracujących na rzecz naszych podopiecznych. Dzięki temu na terenie placówki mogło odbyć się wiele imprez i uroczystości np. Dni Radości. Dzieci nie tylko uśmiechem odwdzięczały się za otrzymane dobro.
Jeden z naszych Przyjaciół – Pan Mirosław Greluk został odznaczony Orderem Uśmiechu– jedynym na świecie odznaczeniem nadawanym przez dorosłych, ale na wniosek dzieci.

Główny cel działania Stowarzyszenia to jednak powołanie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Było to duże przedsięwzięcie, które należało rozłożyć w czasie. Wyzwanie tym większe, że takiej placówki nie było w naszym rejonie. Trzy lata później w październiku 2003 roku powstał nasz warsztat. Należy też podkreślić, że jest to jedyna tego typu placówka w naszym powiecie.

W początkach naszej działalności proces rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywał się w 4 pracowniach:
– ceramiczno – plastycznej,
– multimedialnej,
– krawiecko – tkackiej,
– gospodarstwa domowego.
Ponadto posiadaliśmy salę rehabilitacyjną do ćwiczeń fizycznych.
W tamtym czasie na zajęcia do warsztatów uczęszczało dwudziestu uczestników.
Obecnie nasza placówka składa się z pięciu pracowni. W 2005 roku poszerzyliśmy naszą działalność o pracownię techniczną.

W dalszej kolejności przekształciliśmy pracownię krawiecko – tkacką w pracownię rękodzieła artystycznego. Liczba uczestników zwiększyła się do dwudziestu pięciu osób.
Pracownicy starają się, aby nasi podopieczni nie byli przenoszeni z czterech ścian domu do czterech ścian Warsztatu. Dlatego wiele podróżujemy. Byliśmy m.in. nad morzem,
w górach, w Krakowie, Wadowicach, Wieliczce. Przekraczaliśmy też w różny sposób granicę państwa polskiego: autokarem, pieszo i tratwą. Zwiedziliśmy Słowację i Litwę.

Podopieczni korzystają też z różnych szkoleń wyjazdowych związanych z rehabilitacja zawodową.