Kontakt

dodane przez pawel
Prezes: Paulina Zalewska
wiceprezes: Ireneusz Kowalski
Skarbnik: Małgorzata Korzeniowska
Członek Zarządu: Monika Mróz
Członek Zarządu: Elżbieta Trojanowska
Sekretarz: Jolanta Olędzka
 
Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JAWOR”
Jaworek 32
07 – 111 Wierzbno
 
Telefon: 25 793 – 45 – 19
Fax: 25 793 42 02
Zbieramy 1% podatku
NIP: 824 – 16 -09 – 959
KRS 0000166743
 
Nasze konto:
PBS Węgrów o/Wierzbno
nr konta: 10 9236 0008 0390 1805 2000 0010
 

 

www.stowarzyszeniejawor.pl
e-mail: wtzjaworek@wp.pl